Numerologia

Numorologia jest przekonaniem człowieka, które przypisuje cyfrom i ich kombinacjom większe znaczenie, niż robi to matematyka. Większość starożytnych cywilizacji przypisywała numerologii bardzo ważną rolę i przypisywała liczbom i ich kombinacjom swoiste znaczenie.

Wpływ na ogólny zarys astrologii europejskiej mają liczby i ich związki między sobą. Liczby te określają konstelację ciał niebieskich, ich położenie względem siebie i ich ruch. To wszystko wywodzi się z astronomii, która jest dziedziną nauki o podstwach natematycznych. W momencie urodzenia każdemu człowiekowi zostaje przypisaney znak zodiaku. Ten daje informacje na temat jego cech charakteru i może pozwolić na prognozowanie przyszłości. Jedynie poprzez kombinację daty urodzenia , numerologia jest w stanie przewidzieć co czeka danego człowieka na jego drodze życia i czym będzie zmotywowane jego działanie. Przy tym możliwości numorologii są prawie bezgraniczne.

Nad symboliką liczb rozmyślali już Pitagoras i Samos w starożytnej Grecji. Każda liczba otrzymała wyedy swoje znaczenie. Jedynka symboliyuje słońce, mężczyznę i początek wszystkiego, dziesiątka jest liczbą doskonałości. Do tego dochodzą różne aspekty ludzkiego życia i tworzą zamknięty obraz tego, co wpływa na życie człowieka.

Symbolika liczb została również przejęta w Biblii. W niej istnieje wiele liczb, którym przypisano znaczenie. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest cyfra 6, która jest cyfrą diabła i symbolizuje zło. Trójka jest symbolem świętej liczby i osnacza trójcę świętą, Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego.

Kultury ludów babilonu i starożytnych Chin również stosowały mistykę liczb. Kultury te posiadały swoje własny systemy liczbowe i przypisywały swoim liczbom znaczenie. Zaskakującym jest fakt, że większość kręgów kulturowych przypisuje danym liczbom podobne znaczenie. Jedynce, na przykład, często przypisuje się symbolikę początku.

Szczęśliwe liczby znane są nam z bajek, np. trójka lub siódemka przynoszą bohaterom bajek szczęście, a trzynastka pecha. Wielu ludzi ma swoją szczęśliwą liczbę. Ta może symbolizować coś dobrego lub coś złego.