Channeling

Podczas chanelingu następuje nawiązanie kontaktu z aniołem lub duchem zmarłej osoby, aby móc otrzymać wiadomość z zaświatów. Komunikacja z duchem może nastąpić werbalnie lub niewerbalnie, np. na piśmie. Channeling jest bardzo starym fenomenem stosowanym przez wiele kultur światowych, mającym długoletnią tradycję. Channeling jest formą otrzymywania informacji, wskazówek i otuchy. W Brazyli, według obowiązującego tam prawa, jest w formie pisemnej sposobem zeznania, która może zostać potwierdzona przez notariusza i uznawana prawnie. W zasadzie istnieją dwa rodzaje chanelingu, jeden polega na tym, że osoba w transie zapisuje automatycznie wiadomości lub druga polega na tym, że osoba przekazuje samoczynnie wiadomość ustnie.

Podczas pisemnego chanelingu medium szuka kanału informacyjnego. Do tej formy chanelingu potrzeba niewielkiego wkładu energii i dlatego jest ona prostą formą nawiązania bezpośredniego kontaktu. Sesja chanelingu rozpoczyna się dostrojeniem stanu medium i określeniem swojej gotowości do pisemnego odbioru przesłania. Następnie medium zwiększa frekwencje swojego umysłu, podczas gdy stwożenie chcące się z nim skontaktować, obniża swoją frekwencję. Poprzez to duch jest w stanie w bezpieczny sposób poprowadzić rękę medium i sprawić, że będzie ono zapisywać informacje podane przez ducha. Jeśli medium nie odda kontroli nad sobą całkowicie w ręce ducha, wtedy wypowiedz może zostać zafałszowana. Podczas chanelingu medium musi całkowicie wyłączyć swoje ego. Skuteczny i pomyślnie przeprowadzony chaneling charakteryzuje się tym, że medium tylko w małym stopniu lub w ogule nie pamięta tego, co zostało zapisane na kartce.

Również podczas chanelingu mówionego, podczas którego medium nawiązuje kontakt, oddaje całkowicie aniołom, duchom lub zmarłym kontrolę nad sobą. Dlatego, że obszar mózgu odpowiedzialny za mowe jest bardzo moco powiązany z naszym ego, potrzebne jest aby medium podwyższyło frekwencję swojego kanału na odpowiedni poziom. Jeśli duch całkowicie będzie miał kontrolę nad medium, wtedy poprzez ten kanał następuje wymiana informacji w formie mówionej. Aby uniknąć niebezpieczeństw na które może zostać narażona osoba w transie, potrzeba osoby strażnika, który będzie czuwać nad całym procesem chanelingu. Chanelingiem mówionym powinny zajmować się wyłącznie osoby, które posiadają doświadczenie, dlatego że potrzeba czasu, aby przyzwyczaić się do specyficznych frekwencji duchów, z którymi ma zostać nawiązany kontakt.