Feng-shui

Feng-shui jest nauką wywodzącą się z Chin, posiadającą ponad 3500 letnią tradycję, która zajmuje się wpływem otoczenia i przyrody na organizm ludzki i jego zachowanie. Zasady feng shui wywodzą się z filozofii taoizmu. Feng shui ma na celu zaprowadzenie równowagi międz człowiekiem a jego otoczeniem poprzez świadome tworzenie otoczenia w którym się żyje. Zgodnie z przekazem kreowanie swojego otoczenia ma wpływ na samopoczucie duchów wody i powietrza. W taki sposób filozofia ta opiera się na starochińskim obrazie wszechświata, w którym każdy element świata posiada swój odpowiednik w jednym z pięciu żywiołów: ogniu, wodzie, ziemi, drewnie czy metalu. Każdy z tych elementów naładowany jest energią. Energię tę okreśna się mianem chi. Pięć żywiołów stanowi podstawę filozofii feng shui, a każdy z nich zawiera w sobie pewne elementy yin lub yang.

Dosłowne tłumaczenie nazwy feng shui w języku polskim oznacza wiatr i woda. Nazwa ta okreśna góry, ziemię, strumyki i doliny, których wzajemne oddziaływanie na siebie następuje za pomocą potężnych mocy przyrody. To sprawia, że na odiweczna nauka z powodzeniem znalazła zastosowanie w wpływaniu na własne życie. W swojej klasycznej formie feng shui znajduje zastosowanie już podczas planowania budowy. Nowsze prądy feng shui wywodzące się z filozofii taiozmu zajmują się projektowaniem i planowaneim wystroju wnętrz, które ma za zadanie wprowadzenie harmonii do pomieszczeń. Do tego wykożystuje się teorie stosowania określonych barw i energetycznego wyływu konkretnych kamieni i minerałów oraz zapachów. Poprzez zastosowanie różnorodnych elementów takich jak np. dzwonki, fontanny pokojowe, plakaty przedstawiające wodę, kolorowe materiały, kamienie szlachetne, kamienie o kolorze złota za pomocą których można wpłynąć na energię życiową chi i w ten sposób regulować energię w danym pomieszczeniu.

Wnętrza, które zostały zaprojektowane zgodnie z filozofią feng shui, umiżliwiają zaprowadzenie harmonii do życia człowieka poprzez wnętrze w którym on się znajduje. Stan harmonii można uzyskać poprzez zwiększenie pozytywnej energii i zniwelowanie negatywnych wpływów poprzez zastosowanie wiedzy na temat pięciu zywiołów. Życie w stanie równowagi jest stanem dobrego samopoczucia, zdrowia, szczęscia osobistego i duchowego rozwoju, jak i również zawodowego sukcesu.