Jasnowizenie

Jasnowidzenie jest metodą stosowaną w ezoteryce służącą przepowiadaniu przyszłości. Jasnowidzenie ma na celu prognozowanie indywidualnych przepowiedni, które kierowane są od pewnego adresata i dotyczą jego życia.

Jasnowidz to osoba, która posiada dar przpeowiadania przyszłości innych ludzi. Przepowiadanie przyszłości może następować w różnorodny sposób. Istnieje wiele metod przepowiadania przyszłości. Niektórzy jasnowidzowie nie posługują się żadnymi pomocami, inny do potrzebują wyroczni. Niektórzy posługują się w tym celu kartami tarota.

Jasnowidzenie jest fenomenem znanym w każdym kręgu kulturowym. Jasnowidzami mogą stać się osoby posiadające odpowiednie wrodzone właściwości ale również osoby, które otrzymały swoją moc poprzez stosowanie odpowiednych rytułałów i zastosowanie odpowiednich środków pomocniczych. W religiach czczących przyrodę jasnowidzowie byli bardzo szanowani. Jasnowidzowie potrafili przewidzieć wiele przyszłych wydarzeń dla swojego ludu. Potrafili oni np. przewidzieć przebieg bitwy czy rozstrzygnięcie konfliktu. Od XVIII wieku kościół katolicki w zachodniej europie odrzuca jasnowidzenie i określa je jako zabobon. Dlatego też w dzisiejszych czasach jasnowidzenie stosowane jest tylko przez nielicznych.

Jasnowidz o wrodzonym darze przepowiadania przyszłości nie potrzebuje żadnych dodatkowych pomocy, aby móc spoglądać w przyszłość. Przedewszystkim w czasach prehistorycznych, jak i również w starożytnych, ale i w religiach czczących przyrodę, sny prorocze uznawane są za umiejętność jasnowidzów. Jasnowidz potrafi przewidzieć co stanie się w przyszłości, dać radę lub pomóc w znaleźieniu odpowiedzi na trudne pytanie. Dziś istnieje wiele osób, które mają sny prorocze. Sny prorocze są jedynie jedną z form jakie może przybrać jasnowidzenie bez zastosowania innych pomocy. Aby wywałoć sny u jasnowidza w czasach starożytnych stosowano upajające opary, które wprawiały go w inny stan świadomości, tak aby ten mógł nawiązać kontakt z bogami.

Wróżenie z ręki jest również jedną formą jasnowidzenia, która wymaga stosowania pomocy, w tym przypadku ludzkiej ręki. Z niej można odczytać przyszłość danego człowieka. Ta metoda jasnowidzenia jest bardziej rozpowszechniona niż samo jasnowidzenie poprzez wrażenia zmysłowe. Aby móc wróżyć z ręki, odczytywać przyszłość z kart tarota lub przepowiadać przyszłość na podstawie astrologii nie potrzeba mieć wrodzonych cech. Tych metod przepowiadania przyszłośći można się nauczyć.