Rytuały ezoteryczne

 

Magia jest jedną z dziedzin ezoteryki którą stasują ludzi w trudnych sytuacjach życiowych, aby móc spełnić sobie swoje marzenia lub aby lepiej być w stanie zmienić coś w swoim życiu, z czego nie są zadowoleni. Jeśli wiara w skuteczność rytuału jest wystarczająco mocna, wtedy życzenie danego człowieka jest w stanie się spełnić. Życzenia należy formułować z rozwagą, ponieważ wszystko to, czego sobie życzymy może stać się rzeczywistością.

Rytuały ezoteryczne nie mają wspólnego pochodzenia. Rytuały stosowane w ezoteryce pochodzą z różnych kultur z całego świata. Wiele rytuałów wywodzi się z religii mocno związanych z naturą, takich jak np. wierzeń opartych na mitologii celtyckiej ludów północnoeuropejskich, czy wiedzy indiańskich plemion zamiweszkujących kontynent ameryki. Bardzo znanym rytuałem jest Voodoo, które nie jest powiązane z naturą. W formy wykonywania rutuałów magocznych są różne w zależności od tego z jakiej kultury dany rytułał się wywodzi.

Przygotowując się do wykonania niektórych rytuałów rysuje się okrąg ochronny. Osoba wykonująca rytułał przywołuje siły, które mogą pomóc człowiekowi, ale potrafią równiez zaszkodzić. Podczas rytuału przywułuje się dobre moce, jednak podczas jego wykonywania mogą pojawić się również niechciane negatywne siły. Okrąg ochronny ma na celu ochronienie osoby wykonującej rytułał przed wpływem mocy, których wpływ jest niechciany. Sposób rysowania okręgu zależy od kultury z jakiej wywodzi się dany rutuał.

Niektóre rytuały polegają na składaniu ofiar, które mają sprawić, że życzenie danej osoby się spełni. Ofiary składane podczas takiego rytuału są niegroźne, dlatego że obyczaj ten wywodzi się z religii opertych na mocach przyrody. Rytuały celtyckie lub północne europejskie polegają na tym, że ofiaruje się coś, co może być potrzebne danej istocie, a w zamian za to otrzymuje się coś od niej. Jako ofiarę składa się najczęściej owoce, warzywa lub ziarna.

Inne rytuały maja na celu ominięcie pewnej przeszkody. Niewolnicy afrykańscy przetrasponstowani do Ameryki zabrali ze sobą tradycję mojos, która rozprzestrzeniła się z tamtąd na cały świat. Mojos to talizman mający formę woreczka wykonanego z materiału, który może zostać wypełniony różnymi naturalnymi przedmiotami. Po napełnieniu woreczka rzuca się na niego zaklęcie hoodoo. Istnieje wiele rytuałów pochodzących z innych kultur, które polegają na tym, przedmioty będące częścią tego rutuału, po jego zakończeniu można stosować jako amulety czy talizmany, które mają za zadanie chronić osobę je noszącą przed wpływem negatywnych energii.