Sny i ich znaczenie

Już od wielu setek lat ludzie szukali ukrytego znaczenia snów i tego co kryje się za obrazami, odczuciami skrytymi w naszych snach, jak można odczytać ukryte wiadomości w nich zawarte. Wiele informacji na temat snów i ich znaczenia zawierają senniki. W cxzasach starożytnych ludzie myśleli, że poprzez sen otrzymują boskie lub diabelskie wiadomości. Jasnowidzom, uzdrowicielom i czarownicom przypisywano moc przepowiadania przyszłości na podstawie snu.

Jednak dpoiero w XIX wieku sny stały się przedmiotem badań naukowych. Sigmund Freud sformułował teorię, mówiącą o tym, że sny są bardzo ważnym źródłem informacji na temat podświadomości człowieka. Tak więc psychologia głębii, która jest koncepcją Freuda, mówi, że sny są bardzo ważnym źródłem informacji na temat podświadomości człowieka. Przy zastosowaniu różnych badań naukowych sformułowano teorię, która systematyzuje rozwój i znaczenie snów. Dlatego też czasami badania nad snem nayzwa się analizą snów.

Różne rodzaje snów

Bardzo często ludzie nie potrafią samoistnie odczytać wiadomości zawartej w śnie. Poprzez sny hednak można dowiedzieć się bardzo wiele na temat samego siebie lub na temat innej osoby. Podczas snu można otrzymać o wiele więcej informacji na temat danego człowieka niż podczas normalnego stanu ducha. Aby jednak byc w stanie stwierdzić, jakie znaczenia ma dany sen, należy go sklasyfikować. Freud dokonal równiez klasyfikacji snów. Sny, podczas których odczówamy różne bodźce zewnętrzne, takie jak np. odgłosy, zapachy, światło są nazywane snami lekkimi. Sny te dają mało informacji na temat podświadomości.

Głębokie sny są warte dokładniejszej analizy. Dlatego też podczas analizy szuka się punktów które można odnieść do niedalekiej przeszłości, jego osobistych przyzwyczajeń i indywidualnych zmian w życiu danego człowieka. Dzięki tym informacjom można rozpocząć opisywanie znaczenia snów. Bardzo chętnie wykożystuje sie do tego senniki, w których znajdujemy objasnienie symboli zawartych w snach. Powinniśmy jednak zwrócić uwagę na to, żeby odczytywać sny indywidualnie w stosunku do każdego człowieka.

Znaczenie snów może zostać róznież badane podczas senasów z psychoterapeutą. Na podstawie teorii Freuda zostało stworzone wiele terapii psychologicznych. Wszystkie opierają się na teorii Freuda, która mówi, że w leczeniu psychicznych dysfunkcji może pomóc odczytywanie znaczenia snów.