Wróżenie z kart

Od lat siedemdziesiątych zeszłego stulecia praktykuje się z coraz większym zainteresowanim wiele różnych metod przepowiadania przyszłości, takich jak np. tarot, astrologia, chiromancja, yijing, karty lenormand i wiele więcej. Szczególnie wróżenie z kart stało się jedną z najbardziej lubianych mitod ezoterycznychi cieszy się coraz większym powodzeniem.

Karty do gry stosuje się w europie od XIV wieku, jednak sporny jest fakt czy już wtedy były stosowane do wróżenia. Pięknie wykończony trójkąt wiskoni, w którego skład wchodzą wszystkie karty, a w następnych ekadach zostały zaliczane do wielkich arkan. Nie ma jednak całkowitego dowodu na ich faktyczne zastosowanie w tych czasach.

W XV wieku znano już tarot Viscontich, który zawiarał wszystkie karty, które później będą stosowane w arkanach dużych. Nie istnieje jednak żaden jednoznaczny dowód na to, że rozkład ten był stosowany do przepowiadania przyszłości. Podczas stuleci, w których przeprowadzano procesy o czary, prawdopodobnie nie używano kart do wróżenia, ponieważ nie istnieje żaden dowód na wytoczenie procesu zarzucającego stosowanie magii poprzez wróżenie z kart. Dopiero Antoine Court de Gébelin, francuski szlachcic interesujący sie mistyką, w swoim wielotomowym dziele pt. „Le Monde Primitif“ użył stwoerdzenia, że talia kart tarota zawiara utracioną wiedzę egipcjan.

W XVIII i XIX wieku takie ta idea została podchwycona. Abbé Alphonse-Louis Constant, pochodzący z Paryża, znany pod swoim hebrajskim pseudonimem Eliphaz Levi, pod którym wydał kilka książek, propagował pogląd, że tarot jest księgą o wybitnym znaczeniu, w które ukryte są wszystkie tajemnice naukowe. Pogląd ten spowodował powstanie w latach pięćdziesiątych Hermetycznego Zakonu Złotego Brzasku (ang. Hermetic Order of the Golden Dawn, Builders of the Adytum). Ich ideologię charakteryzowała się wyjątkową spójnością i koherencją, którą można dorównuje swoim zakresem i głębokością filizoficznych przemyśleń taoistycznej filozofii Yijing. Członkowie zakonu, tacy jak np.Paul Foster Case, Edward Waite, Israel Regardie und Aleister Crowley, z czasem rozwinęli swoje własne warianty tarota, wszystkie jednak zakorzenione były w hermetycznej filizifii. Talie te cieszą się znaczną popularnością i w dzisiejszych czasach można kupić sobie jedną z talii tarota powstałą na podstawie wzorów z tamtych czasów. Szczególnie popularna jest talia Rider-Waite i Crowley’a.

W dzisiejszych czasach dostępne jest wiele różnych talii, które idą szlakiem utartym przez tradycyjne talie lub takie które prubują oderwać się od tradycji i same podążać nową drogą. Przy tym podczas seansu tarota nie chodzi tylko o przepowienie przyszłości. W wielu współczesnych odmianach tarota chodzi o samopoznanie i kontemplacje nad swoimi zachowaniami i uczyciami – tak samo jak mówi przeświadczenie motta hermetycznego “poznaj się sam”.