Like
 

Horoskop celtycki

Horoskop celtycki, zwany również horoskopem drzewnym, cieszy się od kilku lat coraz większą popularnością wśród osób interesujących się astrologią. Horoskop ten ma bardzo nowoczesny charakter, a historia jego powstania nie jest powszechnie znana. Horoskop ten nie jest tak znany jak inne horoskopy. Mimo swojej nazwy nie ma jednak żadnych pewnych źródeł, które potwierdziłyby fakt, że plemiona celtyckie znały i używały tego typu horoskopu.

Nawet źródła średniowieczne, czy te z epoki nowożytnej nie zawieraja żadnych pewnych i zbadanych informacji na temat tego w jaki sposób celtowie, którzy przez wiele wieków byli ludem pogańskim, posługiwali sie horoskopem i czy używali drzew do określenia znaków zodiaku.

Jako początek popularzyacji horoskopu celtyckiego uważa się na dzień dzisiejszy powieść Roberta Graves’a pt. “Biała Bogini”, w której to wspomniany został po raz pierwszy od wielu lat horoskop drzewny. Nazwa horoskop drzewny nie jest całkowicie poprawna. Robert Graves w swojej powieści przytacza zodiaki horoskopu celtów, które posiadają odpowiedniki drzewne, jednak część zodiaków celtyckich ich nie posiada. Znaki zodiaku horoskopu celtyckiego zosały opisane znakami pisma ogamicznego, które powstało w pierwszych wiekach naszej ery i było ówcześnie używane przez celtów. Pismo te zostało odczytane, rozszyfrowane, a jego istnienie jest potwierdzone przez historyków. Wszystkie nazwy zapisane pismem ogamicznym można dziś odczytać, dlatego wiadomo, że tylko niektóre zodiaki horoskopu celtów posiadły drzewo jako określenie, czy symbol. Na przestrzeni lat horoskop ten zyskiwał na popularności, jednak często określano go jako tradycyjny horoskop używany przez celtów, co nie zostało całkowicie potwierdzone źródłami hostorycznymi.

Te czynniki spowodowały, że horoskop celtycki nie spotkał się z uznaniem ze strony miłośników horoskopu i tych zajmujących się astrologią zawodowo. W dzisiejszych czasach, gdy znane nam jest wiele różnych horoskopów, astrologia celtów zdobywa coraz więcej popularności, szczególnie na kontynencie europejskim.

W niektórych państwach europy można dziś znaleźć kręgi drzewne, które zostały stworzone na wzór celtyckich miejsc kultu opisanych przez Roberta Graves’a. Naturalna forma horoskopu celtów stanowi interesujący faktor dla miłośników przyrody interesujących się astrologią, co sprawia, że horosop ten uznawany jest za bliski ludziom i zgodny z przyrodą. Trafność przepowiadania przyszłości tego horoskopu nie jest tak wysoka jak u innychn horoskopów, dlatego też jego znaczenie wśród miłośników astrologii jest trochę niższe.