Like
 

Leszczyna

Leszczyna

W horoskopie celtyckim istnieje znak drzewny leszczyny, jego czas przypada na okres od 11 do 19 lutego i od 12 do 20 sierpnia.

Leszczyna jest osobą przyjazną i spokojną. Bardzo lubi wygodę, nieważnie czy w wystroju swojego mieszkania, czy podczas planowania swoich rozrywek. Pryz tzm roztacza wokół siebie swoisty spokój i opanowanie, które sam również bardzo ceni sobie u innych. Dlatego też pośród przyjaciół jest swoistym biegunem spokoju, opanowania i rozwagi. Przy tym nie barkuje mu poczucia humoru. Przy czym laszczyna nigdy nie jest cynikiem przepełnionym sarkazmem. Zawsze pozostaje dobroduszna i przyjazna. Leszczyna bardzo chętnie się śmieje i opowiada śmieszne anegdoty.

Poprzez jej wrodzonej wrażlowości w stosunku do atmosfery jaka ją otacza, leszczyna zawsze reaguje zadziwiająco elastycznie na nastroje osób w jej otoczeniu. W taki sposób potrafi żwawo barć udział w rozmowie, jak i również milcząc odczekać jak dany problem, czy sytuacja się rozwinie. To są właśnie chcy które cenią u leszczym jej przyjaciele to, że z życzliwością i cierpliwością oczekują nadejścia sytuacji. Dlatego też przez inne znaki drzewne określany jest jako otwarty, wzcyekujący i liberalny. Przez ludzi odbierana jest jako serdeczna osoba. Jej tolerancja wobec ludzi o innych poglądach idzie w parze z niezależnością. Leszczyny zawsze mają zdanie, a przy tym zawsze dają się wypowiedzieć innym osobom. Leszczyny wogule nie uznają kłótni. Uwielbiają i potrzebują harmonii, ponadto aby prowadzić przepełnione miłością i zgodą życie, zarówno w rodzinie, jak i w związku, są w stanie do wielu poświęceń, jak i również do pracy nad samym sobą. Z tym w parze idzie często wzruszająca i niestrudzona opieka, którą leszczyna roztacza nad osobami bliskimi jej sercu.

Żadnemu innemu zodiakowi drzewnemu horoskop celtów nie przypisuje tak wielkiej uczynności, uprzejmości i dobroduszności, jak leszczynie. To posuwa się do takiego stopnia, że leszczyna sama odstawia swojej potryebz na drugi tor, abz móc pomagac innym. Jej poczucie odpowiedialności może stać się tak intensywne, żę leszczyna sama zacznie od siebie zbyt dużo wymagać i poprzez to może odbierać innym ich swobodę. Jeśli jednak pokaże się jej gdzie są jej granice, wtedy może stać się mrukliwa i bezreflekcyjnie reagować na uwagi. Bardzo szybko jednak zapomina o tym z powodu swojego pogodnego uosobienia.