Szczur

Szczur

 

1912 (woda), 1924 (drewno), 1936 (ogień), 1948 (ziamia), 1960 (metal), 1972 (woda), 1984 (drewno), 1996 (ogień), 2008 (ziemia), 2020 (metal)

Każdy, kto wgłębi się w chińską astrologię i przyjży się cechom charakteru szczura, znajdzie opis człowieka pełnego humoru, posiadającego wiele kompetencji socjalnych. Szczur dzięki swojej towarzyskiej duszy i pełnemu wdzięku sposobowi bycia jest w kręgu swoich znajomych, lubianym partnerem rozmów. Szczury najlepiej czują się w towarzystwie osób, z którymi mogą swobodnie rozmawiać na każdy temat, wspólnie spędzić czas lub po prostu się śmiać. Dobrze czują się w grupie interesujących ludzi, z którymi mogą zarówno żartować na błache tematy, jak i rozmyślać nad skomplikowanymi sytuacjami.

Horoskop dla szczura odzwierciedla jego cechy charakteru, jego entuzjazm związanym z różnorodnymi kreatywnymi procesami, jego chęć spróbowania czegoś nowgo, możliwości improwizacji i spontanicznego reagowania na niespodziewane sytuacje. Można wyść z założenia, że osoby urodzone w roku szczura zawsze potrafią odnaleźć wyjście z każdej sytuacji, znajdując przy tym niekonwencjonalne rozwiązania. Szczury potrafią zachęcić zdemotywowaną grupę do działania i dporowadzić ją do osiągania niewiarygodnych dokonań.

Aktywność szczura często wykańcza się podczas jego zapłonów inicjujących. Długotrwała i cierpliwa praca nie należy do mocnych stron szczura, dlatego że posiada on mało wykształconą wytrzymałość. To ma związek z ich inteligencją. Astrologia, podobnie jak psychologia, określa osoby o dużej inteligencji jako takie, które szybko się nudzą, niecierpliwią. Szczury potrafią nagle przerwać pracę nad czymś, do czego początkowo podchodziły z wielkim entuzjazmem.

Szczury potrafią być jednak wytrwałe i z pełną energią podchodzić do zadań, do których realizacji są całkowicie przekonane. Wtedy zawzięcie dążą do zrealizowania celu i tylko niechętnie ustępują z jego wykonania. W takich przypadkach szczur często odznacza się zdrową ambicją, która często pomaga mu w życiu zawodowym. Ambicja ta może jednak przez innych zostać odebrana jako zagrożenie.

Każdy, kto w pracy ma do czynienia ze szczurem, może spodziewać się z jego strony szybkiego załatwienia powierzonych mu zadań. Czasami trzeba mu jednak przypomnieć o tym, że nie jest jedyną osobą podejmującą decyzje – jego energiczność sprawia, że czasami przestaje dostrzegać resztę świata. Wtedy może być zawzięty i uparty. Szczury czasami mogą zacząć się bawić w grę manipulacyjną. Jednak w przypadku manipulacji nie posuwają się zabyt daleko, są na to zbyt wygodne.