Kamienny krąg medyczny

Kamienny krąg medyczny jest odbiciem zarówno wszechświata jak i duszy człowieka. Kamienny krąg medyczny pokazuje związek między życiem ludzkim, a kosmosem, naturą. Krąg ten zachęca do współistnienia i świętowania poprzez ceremonie, śpiew i taniec, dzięki którym możliwe jest przeżycie wzajemnego oczyszczenia. Kamienny krąg medyczny symbolizuje całość, dlatego daje osobom patrzącym na niego odczucie, jakby krąg ten był symbolem doskonałości i zespolenia życia ludzkiego. 36 kamieni symbolizuje pierwotną siłę życiową. Wszystkie kanienie tworzą krąg, na którym zobrazowane i podkreślone są przeciwieństwa, które istnieją w przyrodzie, takie jak np. kobieta i mężczyzna, czy siła dająca i siła odbierająca. Na kręgu przedstawione jest również 12 okresów urodzenia, związane z żywiołami ognia, wody, ziemi i powietrza.

Pośrodku kamiennego kręgu medycznego znajduje się Wakan tanka, która jest symbolem życiodajnego źródła. Wakan tanka ma kształt litery S i znajduje się w środku małego koła. Jest ona symbolem pierwotnej siły i energii, często jest określana mianem wielkiej siły, która przepływa przez burzliwe życie. Ideą kamiennego kręgu medycznego jest danie każdemu człowiekowi możliwości, aby ten mógł całkowicie rozwinąć swój potencjał. Poprzez krąg dąży się również do zwiększenia człowieczeństwa i świadomości współistnienia człowieka, natury czy kosmosu. Indianie uważają kamienie, drzewa i rośliny za nauczycieli dla ludzkości. Szprychy kamiennego kręgu medycznego miają wskazywać zjawiska astronomiczne, inny twierdzą, że są one symbolem uniwersalnego beigu wydarzeń.

Horoskop indiański oparty jest na kamiennym kręgu medycznym oraz dużą rolę poświęca samemu procesowi leczenia. Zwierzęta będące totemem, kamienie, drzewa, jak również strony świata, żywioły, pory roku i inne aspekty – wszystkie te czynniki mają wpływa na horoskop indian. W tym przypadku kładzie się również duży nacisk na to, aby człowiek mógł swobodnie rozwijać swój potencjał. Na podstawie uzdolnien i zainteresowań danego człowieka można interpretować tendencje oraz talenty.

Właśnie te ścisłe powiązanie z przyrodą pozwala odczuwać ludziom siłę. Indiańskie zodiaki odpowiadają zodiakom znanym naszej astrologii zachodu. Jeden horoskop stanowi uzupełnienie drugiego. Na podstawie astrologii naszej i astrologii indiańskiej można zauważyc, że istnieje wiele różnic kulturowych jeśli chodzi o tworzenie horoskopu, ale w całości wszystko wiąże się w jedną całość i wiele informacji się pokrywa. Astrologia naszego kręgu kulturowego i indiańska mają jedną zasadniczą rzecz wspólną, widzą bowiem czlowieka jako część wszechświata.