Horoskopy

Znaki życia

Horoskopy zawierają wiele informacji na temat osobowości człowieka, które zostały zinterpretowane na podstawie konstelacji gwiazd w momencie jego urodzenia. Astrologia jest od dawna znaną nauką, do której rad można się stosować w życiu. Wiele światowych kultur stosowało horoskopy. W taki sposób rozróżniamy horoskop chiński, indiański, astrologię celtów i horoskop kultur zachodu. Bardzo interesujący jest posoób postrzegania życia i człowieka poprzez różne rodzaje horoskopów. Na pierwszy rzut oka mogą się one wydawać sprzeczne, jednak horoskopy z różnych stron świata mają ze sobą wiele wspólnego. Horosopy odzwierciedlają filozofię życiową danej kultury, a przez to pokazują nam z nowej perspektywy postrzeganie własnego “ja”. To właśnie te różne sposoby postrzegania inicjuja w nas wiele pomysłów i powodują, że zaczynamy w nowy sposób oceniać własne życie.

Do horosopów można zerkać w różnych sytuacjach życiowych, ponieważ odnoszą się one do wszystkich dziedzin i indywidualnych aspektów życia. Horoskopy dziś bardzo chętnie sporząda się pod pewne specyficzne dziedziny życia, które są ważne dla człowieka. W taki sposób powstał np. hroskop partnerski. W nim można odczytac na podstawie konstelacji zodiaków jakie możliwości i obowiązki niesie ze sobą dany związek. Niektórzy chętnie czytają horoskop miłosny, który zawiara informacje o życiu uczuciowym. Hrosokop zawodowy, czy zdrowotny dają informacje na temat określonych zagadnień życoiwych. Horoskop zawodowy cieszy się dużą popularnością wśród młodzierzy, która stoi na początku swojej kariery zawodowej. Hroskop ten moża pomóc mołodym ludziom w zorietowaniu się i podjęciu decyzji.

Osoby zajmujące się astrologią profesjonalnie potrafią na podstawie horoskopu urodzeniowego odczytać wszystkie informacje dotyczące różnych dziedzin życia. W niektórych przypadkach ludzie życzą sobie sporządzenie horoskopu, który związany jest wyłącznie z problematyką ich interesującą. Horoskop dla dzieci jest przykładowo bardzo dobrym pomysłem na prezent dla nowo narodzonego niemowlęcia. Dużą popularnościa wśród osób interesujących się astrologią cieszy się horoskop dzienny i roczny. Każdy, kto na początku roku będzie wiedział, jakie wymagania zostaną postawione przed nim, ten może ze spokojem oczekiwać wyzwań i lepiej sobie z nimi radzić. Horoskop dzienny może stanowić dla wielu punkt orientacyjny.

Tu staje się widoczne, jak astrologia potrafi określić każdego człowieka na podstawie znaku zodiaku, ascendentu i konstelacji gwiazd w momencie jego urodzenia. Istnieje róznież możliwość powiązania tarota ze znakami zodiaku i informacjami odczytanymi na podstawie gwiazd. Wszystkie te sposoby odczywtwania przyszłości są ze sobą powiązane. To jest istotą horoskopu. Człowiek sam w sobie jest mikrokosmosem, który jest częścią makrokosmosu, jakim jest wszechświat. Każdy, kto posługuje się horoskopem, jest w stanie lepiej rozpoznać różne wyzwania jakie niesie ze sobą życie. Poprzez te rozpoznanie człowiek jest w stanie lepiej poradzić sobie z przeszkodami, które napotka w życiu.